Welkom op de website van de
Koninklijke Antwerpse Verbroedering
van Fotokringen vzw

 

BENEVISIE 2015

 

NIET VERGETEN !!!

Inleveren foto's op K.A.V.F. vergadering van 9 september

Schrijf ook tijdig in voor het bezoek aan het EMABB