Welkom op de website van de
Koninklijke Antwerpse Verbroedering
van Fotokringen vzwIndien u het clublidgeld nog niet betaald hebt

stort dan zo vlug mogelijk € 25 op de bankrekening van de

Antwerpse Verbroedering van Fotokringen, Borgerhout
BE49 4026 0820 7171
BIC: KREDBEBB