BRABO 2017

organisatie Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen v.z.w. in samenwerking met Fotokring FRAGMA13Kon. Fotokring BRAFODIA

Openingsplechtigheid op zaterdag 1 april in het O. C. De Boerenpoort in Melsele Beveren.

De woordvoerder van FRAGMA13, Gino, heette alle bezoekers zeer hartelijk welkom waaronder Dhr Smet, eerste schepen en schepen van Cultuur van Beveren, Jan De Gueldre, voorzitter van K.A.V.F. en dhr Baelemans afgevaardigde van FgA.

Het was voor zijn club een hele eer om deze tentoonstelling voor de tweede maal in hun kort clubbestaan te mogen organiseren. Zoiets is uiteraard alleen mogelijk dank zij de samenwerking tussen bestuur en alle leden.

Hij gaf dan het woord aan Jan De Gueldre, de voorzitter van de K.A.V.F.
Deze schetste in enkele woorden de rijke geschiedenis van deze omgeving. Eerst als kasteel van een rijke Spaanse edelman, daarna een nonnenklooster, dan een grote meisjesschool
en nu een prachtig Cultureel Centrum. Op zijn beurt wenste hij het bestuur en de leden van FRAGMA13 proficiat voor hun inzet bij het organiseren van BRABO 2017. Hij bedankte ook de juryleden voor de competente jurering en wenste alle deelnemers, zowel laureaten als niet aanvaarden, proficiat met het prachtige werk.
Ook dank aan de bestuursleden van de KAVF voor al het werk dat er nodig is om zo'n salon te laten slagen.

Het was dan de beurt aan wedstrijdcommissaris Frans De Bie voor de plechtige prijsuitreiking. Alle laureaten kwamen fier hun prijzen afhalen, sommige gulzigaards zelfs meer dan een keer. Gelukkig dat er nu weer enkele vrouwelijke laureaten hun prijs mochten afhalen en een kusje zeker op zijn plaats was.

Daarna was het de beurt aan schepen Smet voor de openingsrede. Hij dankte FRAGMA13 voor de zeer vlotte samenwerking met het gemeentebestuur.  Hij gaf ook een mooie persoonlijke visie over het thema 'fotografie' en feliciteerde op zijn beurt alle deelnemers aan dit mooie salon en was zeer vereerd om dit salon plechtig voor geopend te mogen verklaren.

En daarna was het de beurt aan de dames van Brafodia om de gasten te overladen met lekkere toastjes en heerlijke wijnen.

Waarna de aanvaarde en bekroonde digitale beelden op het grote scherm te bewonderen waren.

Mensen van FRAGMA13, we wisten dat we op jullie konden rekenen, bedankt voor de puike organisatie.

Jan

Hieronder enkele beelden van het feestgebeuren, geschoten door de huisfotografen.

Klikt u op deze lijn dan kunt u de BRABO-catalogus doorbladeren.