RAAD van BESTUUR en BESTUURSFUNCTIES

Jan De Gueldre, Mr. R. Goossensstraat 34, 2650 Edegem, tel: 03 457 07 58, jandegueldre@telenet.be
Vertegenwoordigt de KAVF
Opstellen dagorder maandelijkse bestuurs- en clubvergaderingen.
Kop van Jut voor alle klachten en opmerkingen
Webmaster
Beheer Zilveren Gids en Excel file met alle clubgegevens, adreslabels
Frans De Bie,  Predikherenhoevestraat 87, 2840 Reet, 03 888 30 60 debie.frans@skynet.be
  Ondervoorzitter
Wedstrijdcommissaris Digitale Beelden
Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag
Evaluatierapport van wedstrijd en tentoonstellingen
Aanwezigheidslijsten op de vergadering
Gilbert Thuys, Joe Englishlaan 7, bus 1.1, 2650 Edegem, tel: 03 827 34 81, thuys.gilbert@telenet.be
Secretaris
Schriftelijke contacten met de buitenwereld
Jacques Le Clef, Bloemistenstraat 48 b 4, 2140 Borgerhout, tel: 03 321 37 54
Geldbeheerder, opmaken fin. verslag en begroting
Verantwoordelijk voor aanvraag aankopen
Jozef van Brusselen, Parklaan 19, 2620 Hemiksem, tel: 03 887 18 34, jozefvanbrusselen@scarlet.be
Materiaalmeester
Aankoop karton en passe-partouts (in plaats van Augustijn Buelens)
Verbindingspersoon met bestuur van het PC’ke

Eric Mattheyses,  Planetariumlaan 13, 2610 Wilrijk, tel: 03 828 87 38   ericmat@telenet.be
  Layout catalogi
Aankondiging manifestaties
publicaties, oorkondes
Roger Van Vossel, Soldatendreef 10, 9120 Beveren-Waas, tel: 03 775 36 29, rogervanvossel@telenet.be
Bestuurslid Digitheek CvB, diatheek archief AVF
Contact met dagbladen en drg voor melding manifestaties (o.a; Uit in Vlaanderen)
Sponsoring
Etienne Van Hees, Dynastielaan 23/8, 8660 De Panne, 03 666 76 66 etienne.vanhees2@telenet.be
Wedstrijdcommissaris Foto
Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag
Evaluatierapport voor wedstrijd en tentoonstellingen
(dit alles tot begin volgend jaar)
Jef Lemmens, Van der Nootstraat 21, 3012 Leuven  016/44 93 79    jef.maggy@gmail.com
Redacteur van het tijdschrift “KAVF-Magazine”
Overname van de taak van Etienne volgend jaar
Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier, 03/480 64 77    chris.discart@telenet.be
Verslagen van de bestuursvergaderingen en de maandelijkse ledenvergaderingen
Bankrekening: Antwerpse Verbroedering van Fotokringen,
te 2140 Borgerhout
BE49 4026 0820 7171
BIC: KREDBEBB

 

© JDG 12-Jun-2017