RAAD van BESTUUR en BESTUURSFUNCTIES

Jan De Gueldre, Mr. R. Goossensstraat 34, 2650 Edegem, tel: 03 457 07 58, jandegueldre@telenet.be
Vertegenwoordigt de KAVF
Opstellen dagorder maandelijkse bestuurs- en clubvergaderingen.
Kop van Jut voor alle klachten en opmerkingen
Webmaster
Beheer Zilveren Gids en Excel file met alle clubgegevens, adreslabels
Frans De Bie,  Predikherenhoevestraat 87, 2840 Reet, 03 888 30 60 debie.frans@skynet.be
  Ondervoorzitter
Wedstrijdcommissaris Digitale Beelden
Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag
Evaluatierapport van wedstrijd en tentoonstellingen
Aanwezigheidslijsten op de vergadering
Gilbert Thuys, Joe Englishlaan 7, bus 1.1, 2650 Edegem, tel: 03 827 34 81, thuys.gilbert@telenet.be
Secretaris
Schriftelijke contacten met de buitenwereld
Mark D'Hanens, Bremstraat 20, 9100 Sint Niklaas GSM: +32 (0)476 42 46 45  mark.dhanens@telenet.be
Geldbeheerder, opmaken fin. verslag en begroting
Verantwoordelijk voor aanvraag aankopen
Jozef van Brusselen, Parklaan 19, 2620 Hemiksem, tel: 03 887 18 34, jozefvanbrusselen@scarlet.be
Materiaalmeester
Aankoop karton en passe-partouts (in plaats van Augustijn Buelens)
Verbindingspersoon met bestuur van het PC’ke

Eric Mattheyses,  Planetariumlaan 13, 2610 Wilrijk, tel: 03 828 87 38   ericmat@telenet.be
  Layout catalogi
Aankondiging manifestaties
publicaties, oorkondes
Digitheek KAVF
Jef Lemmens, Van der Nootstraat 21, 3012 Leuven  016/44 93 79 jef.maggy@gmail.com
Redacteur van het tijdschrift “KAVF-Magazine”
Wedstrijdcommissaris FOTO
Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag
Evaluatierapport voor wedstrijd en tentoonstellingen
Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier, 03/297 56 74 chris.discart@telenet.be
Verslagen van de bestuursvergaderingen en de maandelijkse ledenvergaderingen
Contact met dagbladen en drg voor melding manifestaties (o.a: Uit in Vlaanderen)
NIEUWE BANKREKENING:
KAVF vzw
BE30 1431 0309 2311
BIC: GEBABEBB

 

© JDG 13-Jun-2018