WEDSTRIJDEN georganiseerd door KAVF-clubs en bevriende organisaties

 
Digitale Wedstrijd Mil Scheers 2022

Aan de inzenders / wedstrijdcommissarissen
Mogelijk graag volgende punten in acht nemen, dit om eventuele fouten te voorkomen. 

• Entry Forms invullen via excel in drukletters, maar liefst digitaal.
Voor elke discipline een afzonderlijk Entry-form zenden naar ( swa.de.meyer@skynet.be)
• Clubnaam vermelden of naam van de auteur.
• Wijze van betalen via bank Be 18 415-1107111-65 Brafodia/vermelding Mil Scheers 2022 en club of auteur.
• Digitaal inleveren via WeTransfer naar ( swa.de.meyer@skynet.be) en nummeren als volgt.
• Naam-volgnummer-titel.jpg (voorbeeld Somers-01-bloem.jpg). Geen underscore.
• Digitaal Inzendingen individueel of per club, verticaal max 1080 pixels en horizontaal max 1920 pixels en JPG formaat.
• Jury Bart De Pooter Lus Joosten Eric Mattheyses

REGLEMENT
1. Iedere fotograaf, die in de provincie Antwerpen woont en of aangesloten is bij een Antwerpse fotokring
zoals KAVF, FGA, SFNK mag in elke discipline vier proeven inzenden.
2. Aan de inzendingen zijn kosten verbonden, 6 € per ingezonden discipline.
3. Het onderwerp is vrij en er zijn 3 disciplines:
Monochroom , Kleur en een discipline Experimenteel (kleur of monochroom)
4. De uiterste inzenddatum is 30 juni 2022
5. De juryleden jureren geen werk van eigen kring.
Hun beslissingen zijn bindend en de jurering is niet open.
6. De eerste drie individuele winnaars in elke reeks worden telkens gehonoreerd met respectievelijk: Goud, Zilver of Brons.
Per discipline kan aan eenzelfde deelnemer slechts één prijs toegekend worden.
7. Alle deelnemers ontvangen een catalogus waarin de aangenomen werken zijn vermeld.
8. Alle deelnemers worden hiermede uitgenodigd
op de officiële prijsuitreiking op vrijdag 9 september om 20 u. in de polyvalente ruimte van het CC Brasschaat in het Park.
9. De tentoonstelling is verder toegankelijk op zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11 u tot 18 u.
10. Prijzen kunnen afgehaald worden tijdens de fototentoonstelling
of bij François De Meyer, Van Beethovenlei 31, 2900 Schoten tot 3 maanden na het salon.
11. Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement.

12. Koninklijke Fotokring Brafodia en SFNK wensen alle deelnemers het goede licht.

KALENDER
Sluitingsdatum 30 juni 2022
Jurering 6 augustus
Notificatie 14 augustus
Salon 9 – 10 – 11 september 2022

DOWNLOADEN
Reglement Grote Prijs Mil Scheers 2022
Entryform Monochrome Digitaal
Entryform Kleur Digitaal
Entryform Experimenteel

C JDG 16-Mrt-2022