Aankondiging STATUTAIRE VERGADERING

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING K.A.V.F.  vzw

Alle clubs, aangesloten bij de K.A.V.F., worden hiermee vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn op deze Algemene Vergadering welke plaats heeft op woensdag 8 februari 2017 om 20 u in het Parochie Centrum, Saunierlei, Hemiksem.

Dagorde

1      Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2016
2      Werkingsverslag 2016
3      Werkingsprogramma 2017
4      Financieel verslag over 2016
5      Verslag van de commissarissen
6      Begroting 2017
7      Vaststelling bijdrage 2018
8      Goedkeuring van de werking 2016 en het werkingsprogramma 2017
9      Ontslag en aanstelling van de bestuurders.
        Zijn statutair uittredend en herverkiesbaar:
        Jan De Gueldre, Frans De Bie, Eric Mattheyses en Gilbert Thuys.
        Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen dit schriftelijk te melden bij de
        secretaris ten laatste op 1 februari 2017
10    Aanstelling commissarissen voor nazicht boekjaar 2017
11    Varia en rondvraag

Edegem 11 januari 2017


© JDG 10-Jan-2017