Aankondiging STATUTAIRE VERGADERING

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING K.A.V.F.  vzw

Alle clubs, aangesloten bij de K.A.V.F., worden hiermee vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn op deze Algemene Vergadering welke plaats heeft op woensdag 14 februari 2018 om 20 u in het Parochie Centrum, Saunierlei, Hemiksem.

Dagorde

1      Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 2017
2      Werkingsverslag 2017
3      Werkingsprogramma 2018
4      Financieel verslag over 2017
5      Verslag van de commissarissen
6      Begroting 2018
7      Vaststelling bijdrage 2019
8      Goedkeuring van de werking 2017 en het werkingsprogramma 2018
9      Ontslag en aanstelling van de bestuurders.
        Is ontslagnemend: Jacques Le Clef
        Zijn statutair uittredend en herverkiesbaar:
        Etienne Van Hees, Jozef Van Brusselen, Roger Van Vossel.
        Kandidaat bestuursfunctie: Marh D'Hanens
10    Aanstelling commissarissen voor nazicht boekjaar 2018
11    Varia en rondvraag

Edegem 11 januari 2018

 


© JDG 10-Jan-2017